web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku
Kursy przygotowujce do egzaminw PTE General.

Egzaminy Pearson Test of English General zostay uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji dla osb, ktre chc rozpocz prac nauczyciela jzyka angielskiego. Certyfikaty Pearson Test of English General na poziomach od 3 do 5 stanowi dokumenty potwierdzajce znajomo jzyka angielskiego, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szk i wypadkw, w ktrych mona zatrudni nauczycieli niemajcych wyszego wyksztacenia lub ukoczonego zakadu ksztacenia nauczycieli (DZ.U. z 2013 r. poz. 1207), a take rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniajcym w/w rozporzdzenie.

Wedug rozporzdzenia Ministra Edukacji egzamin PTE General stanowi jeden z dwch warunkw dajcych nauczycielom wymagane kwalifikacje do nauczania jzyka angielskiego.

Kursy przygotowawcze prowadzone s na poziomach: od A0, A1, A2 lub B1 do B2.

Poziom zaawansowania suchaczy ustalany jest nieodpatnie przed rozpoczciem kursu.

Zajcia prowadzone s przez kadr lektorw posiadajcych odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia kursw przygotowujcych do egzaminw oraz z zespoem egzaminatorw PTE General.


Co to jest Pearson Test of English General?

Egzaminy Pearson Test of English General (PTE G) s egzaminami oceniajcymi kompetencje jzykowe oraz powiadczaj znajomo jzyka angielskiego. PTE General opracowywane s zgodnie z zaoeniami Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego (Common European Framework of Reference for Languages) i przeprowadzane s na szeciu poziomach zaawansowania od A1 do C2.

Co wyrnia PTE General?

- Sprawdza praktyczn umiejtno posugiwania si jzykiem;
- Stawia nacisk na komunikacj;
- Brak wydzielonej czci gramatycznej (gramatyka Sprawdźana przy ocenie pozostaych kompetencji jzykowych);
- Treci zwizane z "yciem codziennym"
- Wszechstronna ocena umiejtnoci komunikacyjnych kandydatw.

Egzaminy PTE General kad gwnie nacisk na skuteczn komunikacj, a nie na znajomo struktur leksykalnych, czy gramatycznych. Egzaminatorzy kad duy nacisk na zrozumienie i sprawne posugiwanie si jzykiem w zakresie tematyki zwizanej z yciem codziennym.


Dodatkowym atutem certyfikatu Pearson Test of English General jest jego uznawalno na caym wiecie.

Certyfikat jest uznawalny zarwno przez uczelnie wysze, pracodawcw oraz wadze owiatowe jako potwierdzenie znajomoci jzyka angielskiego na poszczeglnych poziomach.ZAPRASZAMY do skorzystania z oferty!