web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku
Zajcia odbywaj si w zalenoci od oczekiwa grup.Do wyboru:

- zajcia weekendowe: w soboty
- zajcia weekendowe: w soboty i ok. 8 niedziel w roku szkolnym
- zajcia tygodniowe: we wtorki oraz co drugi czwartek od godz. 16.30 do 20.00
- zajcia tygodniowe: w rody oraz co drugi czwartek od godz. 16.30 do 20.00Istnieje moliwo przeprowadzenia zaj w ferie zimowe lub wakacje letnie