web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku
Kadra Orodka w latach 2005 - 2018

prof. zw. Marta Bogdanowicz
prof. UWr. dr hab. Marek Kuniak
prof. UAM dr hab. Jacek Pyalski
dr hab. Artur Kubacki
dr Ewa Gumul
dr Katarzyna Gborys
dr ukasz Iluk
dr Magorzata Marzec-Stawiarska
dr Beata Czogalla

mgr Dorota Kowalska
mgr Matheus Czogalla
mgr Edyta Czernecka
mgr Edyta Lorkiewicz
mgr Joanna Zawadzka
mgr Katarzyna Duniak
mgr Marek Florczyk
mgr Justyna Jarska
mgr Przemysaw Ogiski
mgr Wojciech mieja
mgr Jan Gociski
mgr Agata Juraszczyk
mgr Aleksander Brzozka
mgr Sylwia Tomczyk
mgr Anna Borsukiewicz
mgr Magorzata Maecka-Zdrzaek
mgr Zbigniew Krakowiak
mgr Barbara Uniwersa
mgr Joanna Zwoleska
mgr Renata CzabajWsppraca w latach 2006 - 2018

Uniwersytet Wrocawski
Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Rybniku
Uniwersytet Rzeszowski
Pearson Longman
British Council
Oxford University Press
Macmillan Polska
Oddzia Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego w Rybniku
Polskie Towarzystwo Dysleksji
Wydawnictwo "wiat bez granic for people all ages"
Szkoa jzykw obcych "BRITANNIA"
Szkoa jzykw obcych dr Anity Szczepan