web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w RybnikuSzanowny Nauczycielu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.


Sprawd, czy masz uprawnienia do nauczania jzyka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i/lub klasach 1 - 3.

uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela jzyka obcego w przedszkolach i klasach 1-3, posiada:

- nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego + posiadajcy pastwowy certyfikat jzykowy + ukoczony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania jzyka obcego.

Masz ukoczone studia podyplomowe bez certyfikatu jzykowego? Nie masz uprawnie do nauczania jzyka!

Masz ukoczony kurs kwalifikacyjny bez certyfikatu jzykowego? Nie masz uprawnie do nauczania jzyka!

Masz certyfikat jzykowy bez kursu kwalifikacyjnego lub studiw podyplomowych? Nie masz uprawnie do nauczania jzyka od 2020 roku!ZAPRASZAMY na dotowany kurs kwalifikacyjno - metodyczny z jzyka angielskiego