s Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku
Ogaszamy nabr uczestnikw do sieci wsppracy i samoksztacenia

Sie dla nauczycieli pracujcych z dziemi i modzie z mniejszoci narodowych/etnicznych
Sie nauczycieli jzyka angielskiego II etapu edukacyjnego
Sie nauczycieli jzyka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Sie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Sie MULITIMEDIA W SZKOLE
Sie nauczycieli bibliotekarzy
Sie nauczycieli jzyka angielskiego IV etapu edukacyjnego
Sie nauczycieli matematyki
Sie doradztwa edukacyjno-zawodowego
Sie wirtualnej rzeczywistoci w edukacji
Sie robotyki i kodowania
Sie pilotau dronów

Zapraszamy!