web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku
JAK RADZI SOBIE Z AGRESJ UCZNIÓW

Adresaci:
Nauczyciele
Pedagodzy
Wychowawcy
Rada pedagogiczna

Czas:
120 minut

Cena:
50z osoby indywidualnie, rada pedagogiczna bez wzgldu na ilo osób: 300z

Zawiadczenie:
Uczestnicy otrzymuj ”wiadectwo ukoczenia kursu doskonalcego” zgodnie z wymogami rozporzdzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

 

Wstp:

Jeli jeste nauczycielem, pedagogiem lub wychowawc, z pewnoci akty agresywnego zachowania widziae wiele razy. By moe widujesz je czsto. Na pewno nie jest Ci obce zwizane z tym poczucie lku i bezradnoci. To szkolenie przygotuje Ci do stawienia czoa zachowaniom agresywnym. Dziki radom w nim zawartym bdziesz wiedzia: kiedy reagowa, jak reagowa i jakie prawa Ci przysuguj.

Tematyka zaj:

Co to jest agresja?
Jakie s jej rodzaje?
Co jest przyczyn agresji?
Jak przeciwdziaa zachowaniom agresywnym?
Nieprawidowe i szkodliwe reakcje nauczyciela na agresj.
Zasady akutecznego reagowania na agresj.
Zasady skutecznego reagowania na agresj fizyczn- bójk uczniów.
Szkolny system skutecznego postpowania z agresj.
Zasady postpowania z agresj wobec nauczyciela: kiedy reagowa, jak reagowa, jakie prawa w tej sytuacji przysuguj nauczycielowi.

 

 

 

MOWA CIAA W PRAKTYCE


Adresaci:

Nauczyciele
Pedagodzy
Wychowawcy
Rada pedagogiczna

Czas:
120 minut

Cena:
50z osoby indywidualnie, rada pedagogiczna bez wzgldu na ilo osób: 300z

Zawiadczenie:
Uczestnicy otrzymuj ”wiadectwo ukoczenia kursu doskonalcego” zgodnie z wymogami rozporzdzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).


Wstp
Kady zwraca uwag nie tylko na to, co mówisz. Sowa to zaledwie cz komunikatu o tym, co mylisz, co zamierzasz i co czujesz. Jak pokierowa wasn mow ciaa? Jak odebra niewerbalne komunikaty wysane przez innych? Jak odczyta ch dominacji, aprobat, kamstwo, ch ucieczki lub oczekiwanej pomocy? I w kocu- jak wasn mow ciaa wpyn na czyje postpowanie?

 

Tematyka zaj:
 

Sposób poruszania si.
Ucisk doni (ucisk dominujcy, ulegy, „rkawiczka”).
Postawa stojca.
Strefy psychologiczne (intymna, osobista, spoeczna, publiczna).
Ukad miejsc przy stole (pozycja narona, obok siebie, na wprost).
Postawa zamknita i otwarta.
Dominacja.
Kontakt wzrokowy (spojrzenie biznesmena, intymne).
Mimika twarzy.
Mowa stóp.
Gesty doni.
Pewno siebie.
Kamstwo.
Podejmowanie decyzji.
Odzwierciedlanie.
Bdy wystpujce w interpretacji mowy ciaa.

 

 

 

WYSTPIENIA  PUBLICZNE

Adresaci:
Nauczyciele
Pedagodzy
Wychowawcy
Rada pedagogiczna

Czas:
120 minut

Cena:
50z osoby indywidualnie, rada pedagogiczna bez wzgldu na ilo osób: 300z

Zawiadczenie:
Uczestnicy otrzymuj ”wiadectwo ukoczenia kursu doskonalcego” zgodnie z wymogami rozporzdzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

 

 

Wstp:

Boimy si wielu rzeczy zwizanych z publicznym wystpieniem: omieszenia, licznej publicznoci, wasnej reakcji na stres. Zajcia zawieraj praktyczne porady jak przygotowa si do wystpienia i jak stosowa umiejtnoci, aby odnie zamierzony efekt. Sztuka wystpowania przed publicznoci jest tak naprawd umiejtnoci, któr podobnie jak kad inn, mona skutecznie doskonali i trenowa.

 

Tematyka zaj:
 
Jak skutecznie przygotowa si do wystpienia aby osign zamierzony cel.

Jak zaplanowa wstp, cz gówn i zakoczenie.

Kiedy skuteczne s argumenty emocjonalne, kiedy racjonalne.

Jak rozplanowa czas wystpienia?

Na czym polega metoda 3-1-2.

Który sposób prezentacji jest najskuteczniejszy?

Jak uywa mowy ciaa?

Co wpywa na Twoja wiarygodno?

Jak zaradzi stresowi?

Jak odpowiada na trudne pytania?

Jakich bdów unika?

 

 

 

JAK WYWRZE DOBRE WRAENIE NA INNYCH


Adresaci:
Nauczyciele
Pedagodzy
Wychowawcy
Rada pedagogiczna

Czas:
120 minut

Cena:
50z osoby indywidualnie, rada pedagogiczna bez wzgldu na ilo osób: 300z

Zawiadczenie:
Uczestnicy otrzymuj ”wiadectwo ukoczenia kursu doskonalcego” zgodnie z wymogami rozporzdzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).


Wstp

Tworzenie pozytywnego wizerunku to nic innego jak przedstawienie si takim, jakim chcemy by widziani przez innych. Jeli zrobisz dobre wraenie na innych, istnieje due prawdopodobiestwo, e nie tylko Ci polubi i obdarz zaufaniem ale te bd postpowa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Od tego, jak jeste postrzegany zaley w duym stopniu Twoja kariera, awans, oraz to, czy jeste traktowany jak osoba, z któr chce si przebywa.

Tematyka zaj
:
Jak wywoa dobre wraenie?
Jak Twoja obecno wpywa na samopoczucie rozmówcy?
Co wypywa z faktu, e ludzie przede wszystkim interesuj si sob?
Jak wykaza zainteresowanie rozmówc?
Jak okaza rozmówcy uznanie?
Jak wywoa poczucie wspólnoty?
Jak wpyn na popraw nastroju rozmówcy?
Jak prezentowa si jako ciekawa osoba?